Tidlig ultralyd i svangerskapet

Ultralyd i Trondheim

Svært mange velger å benytte det private tilbudet om ultralydundersøkelse. Privat ultralydundersøkelse benyttes ofte som et supplement til den offentlige tjenesten. Vi kan gjøre ultralyd helt fra uke 6 til uke 30. Etter uke 30 gjør vi mest vekst-målinger og blodstrøms-målinger for å se at fosteret har det bra, eller vi sjekker leie og mengde fostervann mot termin.

Vi benytter noe av det mest moderne utstyret som er på markedet, ultralydmaskinen Voluson S8, og vi viser fosteret på en 55 tommer stor skjerm slik at kjæreste, samboer, bror eller søster også kan følge med under undersøkelsen.

Se fosteret på storskjerm:

Fosteret ser vi sammen på storskjerm. Vi printer ut bilder som dere kan ta med hjem og dere får god informasjon om de funn som gjøres. Samtidig finner vi ut om alt står bra til med barnet og hvor langt du har kommet.

Fra uke 13 kan vi også forsøke å finne ut hvilket kjønn barnet er.

Se under for mer informasjon om hva tidlig ultralyd i svangerskapet innebærer.

Ultralydundersøkelsen inneholder blant annet:

Bestemme alder og svangerskapslengde

Tvillinger eller singel foster?

Undersøke veksten og organene

Alle mistanker om avvik henvises videre til Senter for Fostermedisin, ved St.Olavs Hospital.

NIPT-undersøkelser kan vi gjøre etter uke 10.

Blødning tidlig i svangerskapet:

Dersom du opplever blødning tidlig i svangerskapet kan det være greit å få sjekket dette hos gynekolog. Det er mange grunner til at det kan blø, uten at det trenger å være noe galt med foster eller svangerskap. Som oftest er alt i orden, men det vil vi raskt avklare med en ultralyd undersøkelse.

Ønsker du ultralyd?

Dere kan selv bestemme i hvilken svangerskapsuke dere vil ha ultralyd. Hjertet kan vi se og høre fra uke 6. De fleste ultralydundersøkelsene gjør vi i mellom svangerskapsuke 6 til 14. Best innsyn får vi i uke 11-13.