Å lage barn

Å lage barn er fantastisk, og skal være en hendelse full av lykke og glede.

Normalt vil et par med regelmessige samleier bli gravid i løpet av 6 mnd. Når det har gått over et år sier vi ofte at man har et fruktbarhetsproblem.

Mange erfarer også at sex og samleie ikke er like spennende og gøy som det var i starten. Det kan rett og slett gå på helsen og samlivet løs. Å erkjenne at man har et problem, og søke hjelp og råd er da første steg for å lykkes.

Mange oppnår å bli gravide med kun råd, veiledning og av og til noe medikamentell behandling. Andre har en mer alvorlig årsak og trenger hjelp med assistert befruktning,- også kalt IVF(In Vitro Fertilisering)

Vi har ingen ventetid og hjelper deg med dine plager.