NIPT-test og fosterdiagnostikk

NIPT-test og fosterdiagnostikk: Kr. 9.200,-

NIPT står for «non invasiv prenatal test», og er en prøve av fosterets DNA. Testen tas ved en blodprøve fra mor, og kan avdekke kromosomfeil hos fosteret som trisomi 21, trisomi 18 og trisomi 13.

Det er bare Ultralydjordmor Ingunn Aas og Gynekolog Stig Pedersen som har godkjenning til NIPT ved klinikken vår. Ring resepsjonen og avtal tidspunkt.

NIPT-test

Vi tilbyr NIPT test til alle gravide fra og med uke 10 i svangerskapet. Hos oss møter du gynekolog Stig Pedersen og ultralydjordmor Ingunn Aas, som begge kan gi deg god informasjon om NIPT og svare på dine spørsmål.

Vi veileder deg fra bestilling, og så lenge du trenger det etter at du har fått prøvesvaret. Vi er faglig oppdatert og har lang erfaring med oppfølging av gravide. NIPT test hos oss inkluderer både time med tidlig ultralyd, selve blodprøven og oppfølging av prøvesvar av genetiker og gynekolog.

Vi sørger for at du får trygg og sikker forsterdiagnostikk og NIPT test. Gravide som ønsker å ta en NIPT test anbefales å sette seg inn i hva testen innebærer og hvilke konsekvenser et svar kan medføre. Et positivt prøvesvar kan gjøre at man blir stilt ovenfor vanskelige valg.

Sikker og pålitelig

NIPT-testen er en blodprøve av mor hvor vi kan finne forekomst av kromosomavvik trisomi 13, 18 og 21. Testen er en DNA-basert blodprøve som kan tas samtidig med en tidlig ultralydundersøkelse.

NIPT-test i Norge

NIPT er en enkel blodprøve som tas fra armen til den gravide. Blodprøven analyseres deretter for tre spesifikke kromosomavvik av typen trisomi hos fosteret. Enkelt forklart finnes noe av fosterets DNA i morens blod, og dette genmaterialet analyseres ved Edda Labs, Life Genomics i Gøteborg. I Norge er dette det eneste formålet med NIPT.

I Norge er det ikke tillat å utføre NIPT-test ved tvillingsvangerskap. Testen kan heller ikke benyttes for å undersøke kjønn eller for å gi ytterligere informasjon om foster eller mor.

Niptskolen.no

NIPT-skolen gir deg all informasjon du har rett på før ditt besøk på klinikk vår. Den er validert av spesialister i fosterdiagnostikk, genetikk, neonatologi og barnemedisin. NIPT-skolen er gratis, du logger trygt inn med din BankID.

Det sikrer at du får riktig og sikker informasjon.

Trisomi

Trisomi vil si at ett av kromosomparene har 3 kromosomer istedenfor 2. De vanligste trisomiene som er forenlig med liv er trisomi 21, 18 og 13. Downs syndrom oppstår ved et ekstra kromosom 21, og er en av de minst alvorlige trisomiene.

Mindre vanlige syndromer er Edwards syndrom som kommer av et ekstra kromosom 18, og Pataus syndrom som er et ekstra kromosom 13. Edwards og Pataus syndrom er mer alvorlige syndromer, og gir normalt kortere levetid hos barnet.

Trisomi 13 – Pataus syndrom

Trisomi 18 – Edwards syndrom

Trisomi 21 – Downs syndrom (den vanligste)

NIPT er helt trygt

NIPT er helt trygt, og medfører ingen risiko for fosterskade eller for spontanabort. NIPT gir sikre prøvesvar og er førstevalget når man skal undersøke muligheten for trisomi hos et foster.

NIPT kan tas fra uke 10

Testen kan gjennomføres fra og med svangerskapsuke 10+0, beregnet fra siste menstruasjons første dag, og dette er tidligere enn for andre fosterdiagnostiske undersøkelser. Det er ingen øvre grense for når du kan ta testen.

Vi vil likevel anbefale at du tar testen og ultralyd fra uke 11+0. Det er fordi ultralyd da kan avdekke missdannelser hos fosteret som ikke vil vises tidligere eller framkomme på en NIPT test.

NIPT er en pålitelig test, men som ved alle type tester vil også NIPT i noen sjeldne tilfeller feilaktig hevde at trisomi foreligger (såkalt «falskt positivt svar»). Dersom testresultatet viser positivt svar på trisomi anbefales derfor en mer omfattende fostervannsprøve for sikkert å bekrefte at trisomi foreligger, og ved ønske og behov vil legen som følger opp den gravide henvise videre til dette.

Svar på NIPT-test

Svar på NIPT testen får du online.
Med en gang ditt svar er klart så får du en SMS. Logg inn med BankID og få ditt NIPT resultat. De som behøver videre hjelp passer vi godt på.

Fosterdiagnostikk

Ultralydundersøkelse benyttes til å fastslå graviditetslengde og antall foster. NIPT er en screening-test og ved funn av trisomi blir du innkalt til samtale med genetiker. Trisomi påvist ved NIPT bør bekreftes med en fostervannsprøve. Kvinnen avgjør samtidig selv hvordan hun ønsker å gå videre med svaret.

Lurer du på noe så spør oss eller logg deg på www.niptskolen.no. Der er mye informasjon og helt gratis.

Vi har ingen ventetid og hjelper deg med dine plager.