Prevensjon

– hvilken prevensjon bør du velge?

Det er ikke likegyldig hva du bruker av prevensjon. Noe passer bedre for akkurat deg.

I dag er det mange typer prevensjon å velge mellom: Piller i forskjellige varianter, plaster, vaginalring, sprøyter, implantater, hormonspiraler, kobberspiraler etc.

Heldigvis skal du slippe å velge dette alene. Dette feltet er vi eksperter og vi kan ut i fra din alder og behov tilby deg flere forskjellige typer. Nå er det ikke lengre aldersbegrensninger på spiraler og p-piller.

I valg av prevensjon legger vi vekt på:

Du skal føle deg trygg på at prevensjonsmiddelet er bra for deg og at det virker.

Du skal velge et prevensjonsmiddel du er fortrolig med å bruke.

Det bør ha lavest mulig bivirkningsprofil og gi deg tilfredstillende blødningskontroll.

De fleste prevensjonsmidlene begrenser blødningsmengde, blødningstid og menstruasjonssmerter.

Vi lager de reseptene du trenger, opp til 3 års varighet.

Det er lov å forsøke et middel og så si at man vil endre, og heller forsøke noe annet. De fleste kvinner prøver flere typer og merker før de finner den beste for seg.

Forskjeller mellom de ulike prevensjonsmidlene:

Type og mengde østrogen

Type progesteron

Administrasjonsform og bruk

Beskyttende effekt

Bivirkninger

Bruk av andre legemidler

Pris

Ulike typer prevensjonsmidler:

Hormonspiral

Kopperspiral

P-stav

P-sprøyte

P-plaster

P-ring

P-piller

Økonomisk støtte

Dersom du er mellom 16 og 22 år, får du økonomisk støtte for å dekke hele eller deler av kostnadene for prevensjon.