Underlivsplager

De fleste underlivsplager kan behandles!

Dersom du sliter med underlivsplager kan vi hjelpe deg. Vi har både jordmor og gynekologer ved Sentrum Gynekologi.

Hos oss får du en sikker og trygg underlivsundersøkelse!

Det er ikke uvanlig at kvinner opplever underlivsplager. Svie, utflod, smerter, kløe og brennende følelse i underlivet er som regel tegn på irritasjon eller infeksjon. Alle kvinner vil en eller flere ganger oppleve bakteriell ubalanse. De vanligst symptomene er kløe, svie og lukt/fiskelukt.

Årsaken til plager i underlivet kan være:

bakteriell vaginose

sopp (candidainfeksjon)

overgangsalder

endring i pH-verdien i skjeden

stress

antibiotika behandling

blødningforstyrrelser

seksuelt overførbare infeksjoner

Bakteriell vaginose:

Bakteriell vaginose skyldes ubalanse i bakteriefloraen i skjeden. Dette forekommer oftest hos kvinner i 30-40 års alderen og ca. 1/3 av kvinner vil oppleve bakteriell vaginose. Bakteriell vaginose kjennetegnes ved tynn vannaktig hvit/grå utflod. Lukten er en bestemt fiskelignende lukt og pH verdien blir basisk.

Underlivssopp:

Det er ikke uvanlig at kvinner plages med sopp i løpet av livet. I vårt tarmsystem er gjærsoppen Candida, og det hender at denne soppen formerer seg ekstra kraftig i skjeden. Årsaken kan være overdreven bruk av såpe eller intimspray, trange og tette bukser eller nedsatt immunforsvar. Underlivssopp kjennetegnes ved økt utflod som ofte er tykk og hvit (kan ligner noe på cottage chees) og har en syrlig lukt. Ofte opplever kvinner som har plager med underlivssopp intens kløe og irritasjon.

Sopp skal kun behandles dersom kvinnen har plager enhver utflod er ikke sopp og overbehandling kan føre til en ond sirkel.

Blødningsforstyrrelser:

Blødningsforstyrrelser er mest vanlig i puberteten og i menopausen (overgangsalderen). Underlivsplager varierer ofte med livssyklusen. I puberteten og de første årene etter kan kvinnen ha meget kraftige blødninger. Disse vil som regel normaliseres. I overgangsalderen kan kvinnen få uregelmessige og hyppige og rikelige blødninger. Dette skyldes uregelmessig eggløsning og det oppstår hormonell ubalanse.

Dersom du er i tvil om hva blødningsforstyrrelsene skyldes bør du oppsøke lege.

Mistenker du infeksjon?

Dersom du mistenker at du har en infeksjon, har tegn på irritasjon eller har underlivsplager på grunn av tørrhet anbefaler vi deg å ta kontakt slik at du kan få råd og veiledning.

Bakteriell vaginose, underlivssopp og blødningsforstyrrelser er de tre vanligste formene for underlivsplager.