Celleprøve

Hvorfor bør du ta celleprøve / livmorhalsprøve?

Det er viktig med screeningundersøkelse da celleprøve beskytter mot framtidig kreft.

Med celleprøve og livmorhalsprøve forstår vi det samme. Det er to like måter å uttrykke samme test på. Siden 1995 har livmorhalsprøve vært en del av screeningprogrammet som Helsedirektoratet og Kreftregisteret anbefaler alle kvinner i alderen 25 til 70 år.

Ved å gå til screening og ta celleprøve vil vi kunne avdekke forstadier til livmorhalskreft lenge før den første kreftcellen er der. !

Dagens ordning er at Kreftregisteret sender ut brev til kvinner som er 25 år og eldre, hvor de oppfordrer kvinnene selv til å bestille time for å ta testen. Prøven kan du ta hos fastlege eller gynekolog. Det er normalt ikke vondt og det går fort å ta selve prøven. Mange kvier seg for å ta en slik prøve, men det er det ingen grunn til. Vi er opptatt av at kvinnen skal føle seg trygg og vi setter av nok tid når du kommer hit. Vi tar 600-800 prøver hvert år.

Her kan du lese litt om hvor trygg du kan være på at prøven din gir riktig svar.

Helsedirektoratet har nå besluttet å innføre HPV-test til kvinner mellom 30- 33 år fra 1. januar 2023 og fra 25-29 år fra 1. juli 2023.  Du kan lese mer om dette her.

Kort info om celleprøve:

En vanlig celleprøve/livmorhalsprøve kan være litt ubehagelig, men gjør i de fleste tilfeller ikke vondt.

De fleste sier etterpå at dette ikke var noe å grue seg til.

Prøven er tatt på 2-3 sekunder.

De fleste tar prøven med en børste. Børsten stryker vi over livmorhalsen slik at vi får med oss de ytterste cellene.

Det kommer av og til noen dråper blod etter en prøvetaking.

Prøven sendes St.Olavs Hospital for undersøkelse. De svarer tilbake innen 6-8 uker.

Svar går både til kreftregisteret og til rekvirerende gynekolog.

Du skal alltid få svar på livmorhalsprøven din.

Videre kontroll / neste prøve beror på svaret vi får fra laboratoriet.

Livmorhalskreft er på verdensbasis den tredje hyppigste kreftformen blant kvinner, og den vanligste blant kvinner under 35 år. I Norge får cirka 300 kvinner livmorhalskreft hvert år og rundt 70 kvinner dør av sykdommen. Mer enn halvparten av dem som får livmorhalskreft har ikke fulgt anbefalingene fra Masseundersøkelsen om å ta celleprøve hvert 3 år.

Livmorhalsprogrammet:

Norske helsemyndigheter anbefaler at alle kvinner mellom 25 og 69 år tar celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år, for å avdekke celleforandringer og forebygge alvorlige tilfeller av livmorhalskreft.

Hvert år behandles rundt 3000 kvinner for celleforandringer i livmorhalsen. Årlig får 300 kvinner livmorhalskreft.

Livmorhalskreft er en kreftform som også rammer unge kvinner, og halvparten av pasientene er under 50 år. I 2013 døde 75 norske kvinner av livmorhalskreft.

Kilde: Kreftregisteret

Screening

Screening og behandling av forstadier kan redusere forekomst og dødelighet med over 80%