Sentrum Gynekologi

Vi holder til Midt i Trondheim sentrum, i 5. etg i Idungården. Inngang B fra Carl Johans gate.

Sentrum Gynekologi er et spesialistsenter, som ble etablert høsten 2015. Senteret har gynekologer og sekretærer. Senteret er moderne og har en hyggelig atmosfære.

Gynekolog Stig Pedersen har offentlig driftsavtale og tilbyr bare timer på dagtid. Du må ha henvisning fra fastlege for å få timer hos han. Priser her følger offentlige avtaler med egenandeler. Her gjelder også frikort.

Private timer kan du få på ettermiddags tid hos gynekologer og ultralydjordmor, som jobber ekstra hos oss. Her gjelder private priser.

De aller fleste busser stopper like ved spesialistsenteret, og det er gå avstand fra Olav Tryggvasons gate og Munkegata. Dersom du kommer med bil er det en rekke parkeringsmuligheter i sentrumsgatene Fjordgata, Carl Johans gate, og Nordre gate. Sentralbadet – og Sentralstasjonens parkeringshus – ligger ikke langt unna.

Hos oss trenger du ingen henvisning og vi har kort venteliste. Hos oss får du trygg og profesjonell hjelp, og vi hjelper deg med alle gynekologiske problemstillinger. Trenger du videre offentlig behandling på sykehuset vil vi henvise deg til det.

Du kan enkelt bestille time via nettet. Du kan selvfølgelig også ringe oss for bestilling av time og om du har noen spørsmål. Du kan også sende mail : resepsjon@sentrumgynekologi.no. Alle tilbakemeldinger og svar vil fortrinnsvis bli formidlet pr sms, helsenorge og mail.

Gynekolog Stig Pedersen – Spesialist i fødselslære og kvinnesykdommer.

Stig Pedersen jobber mandag-fredag kl 8-15 og har offentlig avtalepraksis. Du må ha henvisning fra fastlege for å få timer hos han.

Stig er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, og har de siste 20 årene vært Gynekolog. Han har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen. Han har lang og bred erfaring fra det offentlige helsevesenet, St. Olavs Hospital og fra privat spesialisthelsetjeneste. Han sluttet som overlege ved St.Olavs Hospital i 2011, og har siden jobbet privat. Han har jobbet spesielt mye med ultralyd, fertilitetsbehandling og generell gynekologi.

Stig etablerte Sentrum gynekologi i 2015. Han har høye faglige kvalifikasjoner og lang poliklinisk erfaring. Han har årlig ca 3000 konsultasjoner.

Vi har gode samarbeidspartnere og vi har et bredt kontaktnett i det helsefaglige miljøet.

Isabell Victoria Bernhoff – Medisinsk sekretær

Isabell Bernhoff er medisinsk sekretær og som regel den du møter på tlf og i resepsjonen vår. Hun tar også alle blodprøver, sjekker urinprøver, og holder orden på laboratoriet vårt. I tillegg assisterer hun på undersøkelser med gynekolog Pedersen.

Hun er flink, hyggelig, og vet raskt hvordan hun skal kunne hjelpe deg best mulig. Du kan trygt snakke med henne om du lurer på noe.

Hong Phi Pham – Spesialist og overlege i Gynekologi.

Hong Phi Pham tilbyr private ettermiddagstimer, og hos henne trenger du ingen henvisning.

Hong Phi er overlege ved Fødeavdelingen på St.Olavs Hospital. Hun utreder og behandler mange ulike problemstillinger innen kvinnesykdommer og fødselshjelp. Ved siden av stillingen på sykehuset så jobber hun også privat på ettermiddagene ved Sentrum Gynekologi. Hun er populær blant pasientene og har gode vurderings- og kommunikasjonsevner.

Kristian Schunemann – Spesialist og overlege i Gynekologi.

Kristian Schunemann tilbyr private timer på ettermiddag og hos han trenger du ingen henvisning. Han jobber til daglig som gynekolog og overlege på Fertilitetsseksjonen på St.Olavs Hospital.

Tidligere har han også jobbet 4 år på gynekologisk avd. på Levanger Sykehus og 1 år på kirurgisk avdeling ved St.Olavs Hospital.

Kristian en rolig og flink gynekolog, som vil ta godt vare på deg. Han har et godt ord på seg og pasientene er svært fornøyde.

Sandra Lindgjerdet – Sekretær

Sandra Lindgjerdet jobber som sekretær,- mest på ettermiddag, og også på dagtid om det trengs. Hun har jobbet deltid ved klinkken i flere år og har arbeidsoppgavene som å ta imot timebestillinger, yte telefonservice og gi pasientinformasjon. I tillegg arbeider hun med annet pasientrettet praktisk arbeid, og hjelper legen på undersøkelser.

Vi har ingen ventetid og hjelper deg med dine plager.