Å lage barn er fantastisk, og skal være en hendelse full av lykke og glede. Normalt vil et par med regelmessige samleier bli gravid i løpet av 6 mnd. Når det har gått over et år sier vi ofte at man har et fruktbarhetsproblem. Mange erfarer også at det ikke er like spennende og gøy som det var i starten. Det kan rett og slett gå på helsen og samlivet løs. Å erkjenne at man har et problem, og søke hjelp og råd er da første steg for å lykkes. Mange oppnår å bli gravide med kun råd, veiledning og av og til noe medikamentell behandling. Andre har en mer alvorlig årsak og trenger hjelp med assistert befruktning,- også kalt IVF(In Vitro Fertilisering)