Tidlig ultralyd i svangerskapet får du utført hos oss

Vi har ingen ventetid og du kan få time på dagen

Svært mange velger å benytte det private tilbudet om ultralydundersøkelse. Privat ultralydundersøkelse benyttes ofte som et supplement til den offentlige tjenesten, altså før rutineultralydundersøkelse som blir tatt mellom uke 18 og 20 ved St. Olavs Hospital.
Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, Dr. Stig Pedersen, har lang erfaring i bruk av tidlig ultralyd. Vi gir god personlig service og bidrar til å trygge mor og far

Bestill time eller se våre priser

Vi benytter noe av det mest moderne utstyret som er på markedet, ultralydmaskinen Voluson S6 og vi viser fosteret på en 55 tommer stor skjerm slik at dere også kan følge med under undersøkelsen.

ultralyd-bilde 

Fosteret ser vi sammen på storskjerm. Vi printer ut bilder som dere kan ta med hjem og dere får god informasjon om de funn som gjøres. Samtidig finner vi ut om alt står bra til med barnet og hvor langt du har kommet. Fra uke 13 kan vi også forsøke å finne ut hvilket kjønn barnet er. Se under for mer informasjon om hva tidlig ultralyd i svangerskapet innebærer.

Dere kan selv bestemme i hvilken svangerskapsuke dere vil ha ultralyd. Hjerte kan vi se og høre fra uke 6. De fleste ultralydundersøkelsene gjør vi i mellom svangerskapsuke 6 til 14. Best innsyn får vi i uke 11-13.

Time for ultralyd bestiller du når det passer deg.

 

ULTRALYDUNDERSØKELSEN INNEHOLDER BLANT ANNET:

  • Bestemme alder og svangerskapslengde
  • Tvillinger eller singel foster?
  • Undersøke veksten og organene
  • Alle mistanker om avvik henvises videre til Nasjonalt Senter for Fostermedisin

Dersom det er ønskelig med 3D-ultralyd tilbyr vi også det fra svangerskapsuke 23.

Vi tilbyr svangerskapsoppfølging hos privat jordmor, Laila Kristin Lindgjerdet. Du er velkommen til å ta kontakt, og du kan lese mer om denne tjenesten på vår hjemmeside om svangerskapsoppfølging

Blødning tidlig i svangerskapet

Dersom du opplever blødning tidlig i svangerskapet kan det være greit å få sjekket dette hos gynekolog. Før 6. svangerskapsuke kan det være nødvendig å ta en blodprøve for å undersøke svangerskapshormonet i blodet (s.hCG). Dette gjøres ved vår avdeling. 
Ved kraftige magesmerter og blødning må du ta direkte kontakt med sykehuset. Dette kan være tegn på svangerskap utenfor livmoren. Tilstandet kan være livstruende og man kan blø store mengder blod i buken.