Behov for hjelp før fertilitetsbehandlig.

Spesialist Stig Pedersen har i mange år hjulpet kvinner med gynekologiske undersøkelser og ultralyd vurderinger. Stig har faglige kvalifikasjoner og bred poliklinisk erfaring. Han har gjort ca. 3000 konsultasjoner årlig de siste 8 årene. Han har gjennomført over 45.000 ultralydundersøkelser siden han startet ved Kvinneklinikken i 2003.

Sentrum gynekologi

Vi har et moderne senter og pasientene føler seg godt ivaretatt hos oss. Vi har eget laboratorium for prøvetaking og vi samarbeider med andre klinikker og St. Olavs Hospital. Vi kommuniserer elektrinisk med alle sykehus og legesentre.

Bestill time eller se våre priser

Ved Sentrum gynekologi kan du få gjennomført utredning, prøvetaking og gynekologiske undersøkelser før du oppsøker behandlende klinikk i utlandet. Vi kan ikke involvere oss i selve behandlingen, men vi hjelper deg med råd, veiledning, forundersøkelser og ultralyd undersøkelsene du trenger for å gjennomføre behandlingen.

Gynekolog Stig Pedersen

Spesialist Stig Pedersen