Hjemmebesøk av jordmor etter fødselen

Barselperioden kan være en sårbar periode og det kan derfor være behov for veiledning og støtte for å mestre nye utfordringer. Det er viktig at dere føler at dere ikke er alene etter at dere kommer hjem fra barsel.

Hvorfor velge privat jordmor til hjemmebesøk etter fødselen?

Privat jordmor fra Sentrum Gynekologi kommer hjem til dere få dager etter hjemreise fra sykehuset.

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen, 2014, anbefaler ett hjemmebesøk av jordmor innen første eller andre døgn etter hjemreise fra sykehuset. For kvinner som har født tidligere og som har gode erfaringer skal det tilbys ett hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreise. Retningslinjene omfatter oppfølging av kvinnen og det nyfødte barnet. De nye retningslinjene er viktig da liggetiden på sykehuset er kort og de fleste drar hjem et par dager etter fødselen.
 Dessverre er det slik at de fleste kommuner mangler jordmødre til å gjennomføre tidlig hjemmebesøk og tilbyr derfor ikke denne tjenesten til alle.

caspianfamilie3sorthvittcaspianfamilie4_sorthvitt%20(1)

Fordeler med hjemmebesøk etter fødselen er blant annet:

 • Jordmor har god kunnskap og kompetanse som kan styrke og hjelpe kvinnen og den nyfødte.
 • Oppfølging ut fra individuelt behov
 • Veiledning i deres eget miljø
 • Jordmor har utdannelse innen ammeveiledning og omsorg for det nyfødte barnet
 • En vellykket amming krever ofte tett oppfølging
 • Trygghet og støtte

Tema som er aktuelle ved hjemmebesøk etter fødselen er:

 • Generell vurdering av kvinnens generelle tilstand og helse
 • Blødninger og problemer med rifter i forbindelse med fødselen
 • Tilknytning mellom kvinne og barnet samt partner
 • Veiledning og hjelp i forbindelse med amming
 • Vurdere nyfødtes behov og utvikling
 • Søvn og hvile
 • Generell veiledning til nybakte foreldre
 • Fødselen er en stor påkjenning for kroppen og det er helt normalt at kroppen forandrer seg etter fødselen. Vanlige plager etter fødselen kan være:
  * Blødninger
  * Smerter i underlivet
  * Etter-rier
  * Lekkasje
  * Smerter ved samleie
  * Nedstemthet/barselstårer
  * Brystspreng
  * Smerter etter keisersnitt

  Få en god start på mammalivet. Ta kontakt med vår erfarne jordmor dersom du har behov for råd og veiledning etter fødselen.

  Hjemmebesøk av jordmor

  Tidlig hjemmebesøk av jordmor