Har du behov for oppfølging i svangerskapet?

Du kan ta kontakt med oss når du oppdager at du er gravid slik at du får avtalt time for første oppfølging i svangerskapet. Vi vet at kontinuitet og helhetlige tjeneste bidrar til at kvinnen er tryggere, er bedre forberedt og får en mer positiv forventning til fødselen. Vi følger Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen fra 2005 og vi er tilknyttet Norsk helsenett.

Målet er å ivareta deg som gravid, inkludere din partner og sørge for at barnet får en så god start som mulig. Ved første besøk hos jordmor setter vi av god tid og snakker om hva som er viktig for deg i forhold til graviditeten. Du kan velge om du ønsker å komme på en enkel kontroll eller om du ønsker oppfølging gjennom hele svangerskapet hos jordmor ved Sentrum Gynekologi. Du kan også velge å kombinere timene til jordmor med besøk hos din fastlege. Vi henviser deg til spesialisthelsetjenesten dersom det er behov for det.

Aktuelle emner som blir tatt opp

Første konsultasjon:
 • Samtale råd og veiledning om sentrale tema innen helse, livsstil og graviditet
 • Orienterer om svangerskapsomsorgen, trygderettigheter og informasjon om screeningtester i svangerskapet
 • Vi fyller ut Helsekort for gravidesentrum gynkologi
 • Informasjon om normale graviditetstegn ogsvangerskapsforandringer
 • Informasjon om psykiske forandringer
 • Informasjon om trening- og kostholdsveiledning
 • Orientere om genetisk fosterdiagnostikk og genetisk veiledning på indikasjon
 • Orientering om blodtype og antistoffer, screening for anemi (Hb), rubella, HIV og syfilis, Hepatitt B og C på indikasjon
 • Henvisning til rutinemessig ultralyd ved St. Olavs Hospital i svangerskapsuke 17-19
 • Beregne KMI, ta blodtrykk og teste for protein- og glukosuri
 • Informasjon og svangerskapsomsorgen og videre kontroller
 • Tilbud om ulike brosjyrer.

Bestill time
Både ved første kontroll og de påfølgende konsultasjonene vil du få informasjon og veiledning om disse temaene. Du vil få anledning til stille spørsmål du lurer på. Hensikten med timen hos jordmor er at du skal få råd og anbefalinger som er tilpasset dine behov. Oppfølging i svangerskapet skal være tilpasset deg!

Doppler og eSNURRA

Viktig redskap for jordmora

Noen ganger kan det være lite tid og rom for å ta opp vanskelige temaer hos fastlegen. Jordmor setter derimot av god tid til den enkelte. Der hvor det er er behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten, gjør vi dette for deg, og du må ikke gå om fastlegen din. Vanskelige temaer kan krever god tid og kan være vanskelig å snakke om kan være tristhet, depresjon og psykiske plager, spiseforstyrrelser, fysisk vold og psykisk trakassering, bekymring for svangerskapet eller redsel for fødsel.

Hos oss er du og barnet i sentrum og vi skal sørge for at du opplever ro, trygghet og engasjement.

Påfølgende konsultasjoner:Helhetlig oppfølging
 • BT, test for protein- og glukosuri, blodprøver
 • Lytte på fosterlyd
 • Vurdere barnets vekst (Symfyse-fundusmål)
 • Sjekker barnets leie i magen
 • Individuell informasjon og samtale med mulighet til å diskutere problemer og stille spørsmål
 • Henvisning ved behov
 • Amming og det å bli foreldre
 • Forberedelser til fødsel

Dersom du ønsker tidlig ultralyd eller 3D ultralyd senere i svangerskapet er du velkommen til å bestille time til spesialist Stig Pedersen. Du kan lese mer om tidlig ultralyd på vår hjemmeside tidlig ultralyd og  3D ultralyd. Etter svangerskapsuke 34 avtaler vi fødselsforberedende samtale og vi gi deg informasjon om hvor du kan henvende deg for å delta på fødselsforberedende kurs. Det er helt vanlig å ha mange spørsmål i forkant av fødselen, som for eksempel hvordan fødselen starter, hvilke tiltak vi gjør dersom du går over termindato, spørsmål knyttet til fødselsprosessen, tiden etter fødsel og amming.

Vårt mål er at du og partner skal føle dere så trygge som mulig og at dere har det beste utgangspunktet som blivende foreldre.