Velkommen til sexolog Tone Moksnes

Info Tone Seksolog Tone Moksnes er sexologisk rådgiver ved Sentrum Gynekologi. Hos sexologisk rådgiver kan du få hjelp til å bli mer bevisst egen seksualitet, bedre forholdet til egen kropp og egen seksualitet og den seksualiteten du har med en partner.

Tema som kan være aktuelle er:

  • Nedsatt eller mangled\nde lyst
  • Manglende orgasme
  • Tenningsmønster
  • Smertetilstander
  • Problemer knyttet til overgangsalder
  • Sykdom og seksualitet
  • Samliv og kommunikasjonsproblemer
  • Ereksjonsproblemer
  • Andre seksuelle spørsmål og utfordringer
Tone Moksnes
Tone har allsidig yrkeserfaring og jobber ut fra et helhetlig perspektiv og med en forståelse av at seksualitet spiller en stor og positiv rolle for de fleste mennesker. Seksualitet er en helsefremmende ressurs i alle livsfaser.

Tone har erfaring med å jobbe med mennesker med kronisk sykdom og problemstillinger knyttet til seksualitet og sykdom. Hun underviser jevnlig både for helsepersonell og pasienter om temaet sykdom og seksualitet. Som jordmor har hun også fokus på seksualitet før, under og etter svangerskapet.

Tone er 47 år, gift og har 4 barn i alderen 11-26 år.

Arbeidserfaring:

2012- nåværende      St Olav hosptal. Nasjonal kompetansesenter for svangerskap og revmatiske sykdommer(NKSR).   

2020-                           Sentrum Gynekologi                                   

2011-2014                  Helse Nord-Trøndelag. Sykehuset Levanger/Stjørdal Helsestasjon. 

2002-2008                   Apotek 1 Stjørdal. 

1999-2003                   Helse Nord-Trøndelag. Sykehuset Levanger. 

1998-1999                   Sør-Trøndelag Fylksekommune. Regionsykehuset i Trondheim. 

1996-1997                   Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Regionsykehuset i Trondheim. 

2015-2017                  Aalborg Universitet, Danmark. Master i sexologi