Jordmor Laila Kristin Lindgjerdet

Vi ønsker å tilby privat jordmortjeneste i Trondheim, da vi vet at det kan være vanskelig for den gravide å få raskt og tidlig time i fra det offentlige. En presset svangerskapsomsorg gir rom for et privat marked. Hos oss er den gravide velkommen for tidlig oppfølging, vi har ingen ventetid og vi tilbyr tidlig ultralyd hos våre gynekologer. Vi legger vekt på å gi individuell oppfølging og tilpasser derfor konsultasjonene i forhold til dine ønsker og behov. Våre konsultasjoner er preget av ro og tid til den enkelte gravide og til paret.

Helhetlig oppfølging

Selv om det ikke alltid er en medisinsk grunn til det, kan det å få komme hos jordmor skape trygghet. Vi har god kapasitet og vi har mulighet for å tilby deg akkurat så mange kontroller du selv ønsker. Jordmor jobber ekstravakter på St. Olavs hospital, fødeavdelingen.

Vi ønsker å gi deg som er gravid en trygg, fleksibel og individuell oppfølging.

Jordmor Laila Kristin Lindgjerdet:

 • Autorisert sykepleier i 2000
 • Sykepleier ved Diakonissehjemmets sykehus, Haraldsplass
 • Sykepleier ved Haukeland Universitetssykehus
 • Autorisert jordmor 2004
 • Jordmor ved St. Olavs Hospital, 2003-2012
 • NTNU, masterstudie i Helsefremmende arbeid, 2008-
 • NTNU, Adjunkt, pedagogisk yrkesfag utdanning, 2010
 • Sykepleier ved Hitra legekontor, 2012-2014
 • Yrkesfaglærer for VG1 og VG2 ved Hitra Videregående skole, 2013-2014
 • Kommunejordmor Hitra- og Frøya kommune, 2014-2015
 • Privat jordmor ved Sentrum Gynekologi, 2016