Velkommen til jordmor Laila Lindgjerdet

Hos Sentrum gynekologi er den gravide velkommen til tidlig oppfølging. Vi  har privat jordmor og jordmortjeneste, da vi vet at det kan være vanskelig for den gravide å få raskt og tidlig time i fra det offentlige. En presset svangerskapsomsorg gir rom for et privat marked. Laila Lindgjerdet er en erfaren jordmor som har fulgt hundrevis av gravide par gjennom svangerskap og fødsel.

Hos oss er den gravide velkommen for tidlig oppfølging, vi har ingen ventetid og vi tilbyr tidlig ultralyd hos våre gynekologer http://sentrumgynekologi.no/ultralyd/. Vi legger vekt på å gi individuell oppfølging og tilpasser derfor konsultasjonene i forhold til dine ønsker og behov. Våre konsultasjoner er preget av ro og tid til den enkelte gravide og til paret. Selv om det ikke alltid er en medisinsk grunn til det, kan det å få komme hos jordmor skape trygghet. Vi har god kapasitet og vi har mulighet for å tilby deg akkurat så mange kontroller du selv ønsker.

Helhetlig oppfølging

Laila har lang erfaring med svangerskap- , fødsels- og barselomsorg. Hun har vært ansatt i full stilling ved fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital i mange år. Hun har jobbet som kommunejordmor og vært lærer ved Helse- og oppvekstfag på Hitra. Hun har videreutdanning i pedagogikk og helsefremmende arbeid.  De siste tre årene har Laila jobbet full stilling ved Sentrum Gynekologi . Laila har 4 barn i alderen 13 til 25 år.

Laila Lindgjerdet

Vi ønsker å gi deg som er gravid en trygg, fleksibel og individuell oppfølging.

Du kan velge å ha hele eller deler av oppfølgingen under svangerskapet ved Sentrum Gynekologi. Vi har eget labratorium for prøvetaking og vi samarbeider med St. Olavs Hospital; hente og bringethenesten henter prøver hver dag. Vi vurderer kvinner med tilstander som kan ha behov for henvisning til fødepoliklinikk. Vi kommuniserer elektronisk med alle sykehus og legesentre, vi mottar henvisninger og prøvesvar elektronisk. Vi tilstreber at alle våre pasienter får svar på prøver, via sms eller via mail. Du kan bestille time og forandre timer online. Dersom du/dere ikke har anledning til å komme på dagtid, tilbyr jeg avtalte konsultasjoner på ettermiddag/kveld.

Bestill time

Du kan lese mer om jordmortjenesten og oppfølging i svangerskapet her: http://sentrumgynekologi.no/svangerskapsoppfolging/http://sentrumgynekologi.no/jordmor/

Etter fødselen kan du komme til etterkontroll. Vi gir prevensjonsveiledning, skriver ut resept på p- piller, setter inn p-stav eller spiral. Du trenger ikke å ha hatt svangerskapsoppfølging for å benytte deg av dette tilbudet og du kan velge om du vil ha etterkontroll hos gynekolog eller jordmor. Du kan lese mer om prevensjon her: http://sentrumgynekologi.no/gynekolog/prevensjonsveiledning/

Laila Lindgjerdet:

 • Autorisert sykepleier i 2000
 • Sykepleier ved Diakonissehjemmets sykehus, Haraldsplass
 • Sykepleier ved Haukeland Universitetssykehus
 • Autorisert jordmor 2004
 • Jordmor ved St. Olavs Hospital, 2003-2012
 • NTNU, masterstudie i Helsefremmende arbeid, 2008-
 • NTNU, Adjunkt, pedagogisk yrkesfag utdanning, 2010
 • Sykepleier ved Hitra legekontor, 2012-2014
 • Yrkesfaglærer for VG1 og VG2 ved Hitra Videregående skole, 2013-2014
 • Kommunejordmor Hitra- og Frøya kommune, 2014-2015
 • Privat jordmor ved Sentrum Gynekologi, 2016-