6-8 ukers kontroll etter fødselen

Etter fødselen anbefales det at kvinner bestiller time for etterkontroll. Det er vanlig å bestille seg time for kontroll etter at renselsen er over, ca 6-8 uker etter fødselen. Du kan velge mellom å gå til gynekolog eller jordmor. Dersom du er frisk og har hatt et normalt svangerskap, fødsel og barseltid kan du gå til jordmor. Trenger du mer oppfølging enn det jordmor kan tilby, kan du bestille time til gynekolog. Innholdet i konsultasjonen er din fysiske og psykiske helse med utgangspunkt i epikrise fra fødeavdelingen og baselavdelingen. Vi setter av god tid slik at du kan få gå gjennom fødselsforløpet og samtale om tiden etter fødselen. Du trenger ikke å ha vært hos oss i svangerskapet for å benytte deg av etterkontroll ved Sentrum gynekologi. 

Både jordmor og gynekologi kan ta celleprøve, skrive ut resept på p-piller eller sette inn p-stav og spiral. Vi har p- stav, p- sprøyte og alle typer spiraler på lager så det er ikke nødvendig med resept på forhånd.

Bestill time eller se våre priser

Etterkontroll etter fødsel

Temaer som kan være aktuelt på kontroll etter fødselen:

 • Samtale om fødselsforløpet
 • Renselse, blødning, fødselsrifter
 • Amming, morsmelkernæring eller morsmelstillegg
 • Foreldrerollen 
 • Søvn, hvile og dagsrytme
 • Kroppslige endringer
 • Hemoglobin – anemi
 • Bekkenrelaterte smerter, inkontinens
 • Parforholdet
 • Seksualitet
 • Prevensjonsveiledning
 • Innsett av p-stav eller spiral
 • Kosthold og aktivitet

 
Amming:
Gode, praktiske råd og oppmuntring fra jordmor kan være avgjørende for en velfungerende amming.
Å amme har mange fordeler, blant annet forebygger amming sykdommer, infeksjoner og allergier hos det nyfødte barnet. Av og til møter man problemer i forbindelse med ammingen. Dersom du har problemer med amming, kan du få gode, praktiske råd fra erfaren jordmor. Oppfølging hos jordmor har som hensikt å gi deg informasjon, råd og veiledning om hvordan du best kan mestre ammingen.

Aktuelle tema for ammeveiledning:
* Grunnleggende prinsipper ved amming den første tiden etter fødselen
* Fordelen ved å amme barnet
* Utfordringer som kan oppstå ved amming
* Hvordan løse eventuelle vanskeligheter
* Sopp/trøske
* Tilstoppede melkeganger
* Brystbetennelse
* Melkespreng/for mye melk

Sentrum gynekologi

For mer informasjon om prevensjon se: http://sentrumgynekologi.no/gynekolog/prevensjonsveiledning/ eller ta kontakt for time hos jordmor eller gynekolog.