Privat jordmor

Jordmødre er spesialister som gravide trenger under svangerskapet.

Kommunen har plikt til å gi tilbud til gravide i tilknytning til helsestasjon. Dessverre er det lang ventetid i det offentlige, og enkelte må vente i flere måneder for å komme til kommunejordmor.

Årsaker til at kvinner velger privat jordmor kan være:

  • Stadig flere kvinner velger oppfølging hos privat jordmor fordi kommunen ikke kan gi de gravide det tilbudet de ønsker
  • Det er mange som ønsker å komme til jordmor så snart de får bekreftet sin graviditet,
  • Mange ønsker seg flere besøk hos jordmor og hyppigere enn de åtte kontrollene som kommunen tilbyr
  • Stadig flere kvinner ønsker tidlig ultralyd
  • Det er flere som har ønsker om fødselsforberedende- og ammekurs

Kvinner er i dag bevisst på de valgene de foretar seg. Dersom de betaler for en tjeneste, føler mange at de kan stille større krav til tjenesten og legge flere føringer. Hos Sentrum Gynekologi får kvinnene time i løpet av kort tid. Vi har ingen ventetid og du får hyppigere oppfølging enn det du får i det offentlige systemet. Du får et tilbud om kontinuitet i jordmoroppfølgingen fra begynnelsen av svangerskapet og til du skal føde. I tillegg kan du få oppfølging etter hjemkomst fra fødsel.

Velkommen til privat jordmor ved Sentrum Gynekologi