Din jordmortjeneste

Hos Sentrum Gynekolog, midt i Trondheim sentrum, tilbyr vi jordmortjeneste, uten ventetid! Du er du velkommen til å ta kontakt tidlig i graviditeten. Jordmor tilbyr deg samtale om råd og anbefalinger som er tilpasset ditt behov. Barnefar eller annen ledsager er selvfølgelig også velkommen til å bli med. Første konsultasjon skjer vanligvis mellom 5 og 12. uke. Vi tilbyr en tett og individuell oppfølging og vurderer om det er behov for om du trenger henvisning til spesialist.

Ved den første kontrollen vil jordmor gi deg generell informasjon om hva svangerskapskontrollene innebærer, om rutineundersøkelser og hvilke prøver som blir tatt under svangerskapet. Du vil også få informasjon om ultralydundersøkelsen som tilbys ved St. Olavs hospital i svangerskapsuke 17-20. Du vil få med deg en brosjyre om undersøkelsen. Den rutinemessige ultralydundersøkelsen blir gjennomført ved svangerskapspoliklinikken og poliklinikken vil sende deg time. Dersom du fyller 38 år eller er over 38 år, har du rett til utvidet fosterdiagnostikk og vi sender henvisning til dette til Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM).

Jordmor har bred erfaring fra både svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Du får kontinuitet gjennom hele svangerskapet og du kan få oppfølging kort tid etter fødsel. Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, Dr. Stig Pedersen tilbyr tidlig ultralyd , eller du kan også bestille time til 3 D ultralyd, dersom det er ønskelig. Du har anledning til å komme til 6-ukers kontroll og få prevensjonsveiledning/prevensjon dersom dette er ønskelig.

Jordmor tilbyr:

 

jordmor

 • Samtale tidlig i svangerskapsuke 5-12
 • Individuelt tilpassede svangerskapskontroller
 • Helhetlig oppfølging
 • Nært samarbeid med erfarne gynekologer
 • Tilbud om tidlig ultralyd
 • Henvisning til rutinemessig ultralydundersøkelse
 • Eget laboratorium hvor nødvendige urin- og blodprøver blir tatt
 • Fødselsforberedende kurs
 • Samtale om fødsel

Etter fødselen tilbyr jordmor:

 • Hjemmebesøk kort tid etter fødselen
 • Samtale om fødsel
 • Ammehjelp
 • 6 ukers kontroll
 • Prevensjonsveiledning
 • Administrering av langtidsvirkende, reversibel prevensjon (LARC), få satt P-stav
 • Resept på P-piller