Jordmor til din bedrift

Gravide ansatte fungerer som regel godt på arbeidsplassen. Samtidig vet vi at det ofte er behov for tilpasning og tilrettelegging av arbeidssituasjonen for den gravide.

Jordmor Laila Kristin Lindgjerdet har lang erfaring med oppfølging av gravide og tilbyr tilretteleggingssamtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Med god tilrettelegging fra arbeidsgiver i samarbeid med jordmor, kan ofte den gravide stå i jobb svangerskapet ut.

Vi tilbyr jordmor til din bedrift. Jordmor kommer til dere og gjennomfører trekantsamtale/tilretteleggingssamtaler. Som regel er det nødvendig med tre samtaler i løpet av svangerskapet.

Vi har fokus på grundig og helhetlig oppfølging, hvor målet er å iverksette tiltak som gjør det mulig for gravide å stå i jobb lengst mulig.

Gravid i jobb

* Fordeler ved å benytte bedriftsjordmor i tilrettelegging/trekantsamtale er blant annet :

* Den gravide føler seg bedre ivaretatt, tryggere og holder seg i arbeid lengere.

* Hverdagen blir mer forutsigbar, både for arbeidstaker og den gravide.

* Arbeidsgiver får råd om tilretteleggingsmuligheter som kan iverksettes for den gravide.

* Arbeidsgivere mister ikke viktig kompetanse ved at den gravide blir borte fra arbeid.

* Arbeidsgiver behøver ikke å hente inn vikarer.

* Motivasjon til å hode på faste, kjente kolleger på jobb, noe som er viktig for arbeidsmiljøet.

Ta kontakt for en uforpliktende prat på telefon: 70 100 230