Våre tjenester

Sentrum Gynekologi er et spesialistsenter som ble etablert høsten 2015. Senteret har gynekologer, ultralydjordmor, jordmor/sykepleier, helsesekretær og sexolog. Vi har lang og bred erfaring. Vi er opptatt av å gi våre kunder en trygg og god behandling.

Gynekolog

Velger du å gå til en gynekologisk undersøkelse hos vår spesialist vil du få profesjonell hjelp, individuell tilpasset behandling og en effektiv undersøkelse. Våre spesialister utreder, diagnostiserer, behandler kvinner med ulike problemstillinger. Vi tilbyr pasienene våre den beste oppfølgingen og vi har et tett samarbeid med annen helsepersonell som arbeider innen samme fagområde. Dr. Pedersen gjør ca. 3000 konsultasjoner årlig.

Ultralydjordmor

Ingunn Aas er vår ultralydjordmor og tilbyr 2D og 3D. Hun har utdanning fra Nasjonalt senter for fostermedisin ved NTNU og har lang og bred erfaring fra St. Olavs Hospital som ultralydjordmor. Ingunn tar imot pasienter på ettermiddag/kveld. Hos oss vil du/dere få en grunndig og god opplevelse.

Jordmor

Vi tilbyr jordmortjeneste - uten ventetid! Du er velkommen til å ta kontakt tidlig i graviditeten. Tidlig kontakt hos jordmor skaper trygghet for resten av svangerskapet.Våre konsultasjoner er preget av ro og tid til den enkelte gravide og til paret. Vi ønsker å gi deg som er gravid en trygg, fleksibel og individuell oppfølging. Jordmor har et tett samarbeid med gynekolog.

Fertilitet

Vår gynekolog er spesialist innen fertilitet, ufrivillig barnløse, utredninger av single og par, samt forskjellige typer prøverørsbehandlinger. Vi har også erfaring med oppfølging av kvinner som allerede er i behandling eller som søker behandling i utlandet for sin barnløshet. Hos vil du få rask og personlig oppfølging.

Ultralyd

Vi benytter noe av det mest moderne utstyret som er på markedet - ultralydmaskinen Voluson S6. Vi viser fosteret på en 55 tommer stor skjerm slik at dere også kan følge med under undersøkelsen. Vi har lang erfaring med tidlig ultralyd. Ultralyd gir god informasjon om fosterets alder, antall fostre, morkakens plassering og fosterets anatomi og utvikling. Dr. Pedersen har gjort ca. 40.000 ultralydundersøkelser siden han startet ved kvinneklinikken.

Student

Hos Sentrum Gynekologi er studenter spesielt velkommen! Studenter får sterkt reduserte priser. Vi ønsker å gi deg en trygg opplevelse. Vi vet at mange gruer seg, og vi forsøker derfor å gjøre opplevelsen så bra som mulig. Om du vil så ta gjerne med en venninne. Timen er din!

Våre priser

Se hva vi tilbyr og våre priser. Vi tilbyr høy kompetanse til gode lave priser. Vi har også studentpriser! Du behøver ingen henvisning eller resept på forhånd.

Sexolog

Hos Sentrum Gynekologi kan vi tilby sexologisk rådgivning. Vi tilbyr sexologisk rådgivning slik at du kan få hjelp til å få bedre forhold til egen seksualitet og hjelp til hvordan du er seksuell i forhold til andre. Vår rådgiver har grunnutdanning som sykepleier og har videreutdanning innen faget sexologi.

Om oss

Stig Pedersen

Stig Pedersen

Gynekolog

Stig Pedersen er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Han har lang og bred erfaring fra det offentlige helsevesenet, St. Olavs Hospital. Siden 2010 har han jobbet i privat spesialisthelsetjeneste. Stig er Gründer og etablerte sitt andre legesenter, Sentrum gynekologi, i 2015. Han har mye og bred erfaring og kan sitt fagfelt godt. Vi har et godt samarbeid med offentlige helsetjenester.

Laila Kristin Lindgjerdet

Laila Kristin Lindgjerdet

Jordmor

Laila Lindgjerdet er sykepleier og jordmor og har jobbet i mange år ved Kvinneklinikken St.Olavs Hospital. Hun har vidrereutdanning innen helsefremmende arbeid og pedagogikk. De siste årene har hun jobbet i svangerskapsomsorgen. Jordmor har bred og lang erfaring. I tillegg til oppfølging i svangerskapet utfører jordmor gynekologiske undersøkelser, innsett av p- stav og spiral.

Hong Phi Pham

Hong Phi Pham

Gyn. lege

Hong Phi Pham er lege i spesialisering ved gyn/fødeavdelingen. Hun utreder ulike problemstillinger innen kvinnesykdommer og fødselshjelp. Hong Phi jobber ved sykehus og ved privat praksis hos Sentrum Gynekologi. Hun har gode vurderings- og kommunikasjonsevner.

Ingunn Aas

Ultralydjordmor

Ingunn Aas er en erfaren ultralydjordmor med utdanning fra Nasjonalt senter for fostermedisin ved NTNU. Til daglig jobber hun ved Nasjonal behandlingstjenester for avansert invasiv fostermedisin ved St Olas Hospital. Hos Sentrum Gynekologi tilbyr hun ultralydundersøkelser på ettermiddag og kveld. Mange ønsker å benytte seg av det private tilbudet som et supplement til rutineundersøkelsen i uke 18. Gjennom ultralyd opplever mange å bli kjent med barnet sitt. Vi sørger for trygghet og ivaretakelse av den gravide og partner.

Sekretær

Sandra Lindgjerdet

sekretær

Sandra jobber som sekretær. Hun har jobbet deltid ved klinkken i flere år og har arbeidsoppgavene som å ta imot timebestillinger, yte telefonservice og gi pasientinformasjon. I tillegg arbeider hun med annet pasientrettet praktisk arbeid, gjerne i nært samarbeid med legen.

Elin H Davik

GYN. LEGE

Elin H Davik er lege i spesialisering ved gyn/fødeavdelingen, St Olavs Hospital. I tillegg jobber hun hos Sentrum Gynekologi. Hun hjelper med utredning og behandling av sykdom og plager i underlivet. Vi tar dine problemstillinger på alvor og tilstreber en god og skånsom undersøkelse. Hos oss trenger du ingen henvisning og vi har kort ventetid.

Tone Moksnes

Tone Moksnes

sexolog

Tone Moksnes er utdannet sykepleier, jordmor og sexolog. Hos Sentrum gynekologi jobber hun som sexolog. Hun hjelper mennesker med seksuelle problemer, finner ut av problemer og hva som skal til for å gjøre situasjonen bedre. Du vil få informasjon, råd og veiledning tilpasset ditt behov.